Vandringspriser

Här anmäler du resultat för vandringspris! >>>

Kottens vandringspris

Kottens vandringspris tilldelas det bästa lydnadshundsekipaget i Lerums Brukshundsklubb.

Följande regler gäller för vandringspriset:

 • Bästa snittpoäng av 3 st. tävlingar under året.
 • Då samma ekipage erhållit 5 st. inteckningar tillfaller priset densamme.
 • Priset graveras med årtal, hundens tilltalsnamn och förarens namn.
 • Lerums Brukshundklubb ombesörjer utdelning samt kostnaden för gravyr.

Priset är instiftat och skänkt av Gun Yrell.

I klubbens beredning för utdelande av vandringspriserna kunde Bengt Eliasson erinra sig att instiftaren till Kottens vandringspris, Gun Yrell, tidigare meddelat en förklaring (komplettering) av statuterna.

Den 15 januari 2013 kontaktades Gun Yrell av Bengt Eliasson. Gun meddelade då att priset skall gå till den som har bäst resultat från tre officiella lydnadstävlingar i den högsta klassen, dvs elitklass.

Finns ingen som har tre sådana resultat i elitklass skall det istället gå till den som har de tre bästa resultaten från genomförda tävlingar i klasserna under. 

Nedtecknat av Sven-Olof Sundberg/ledamot styrelsen

Lars & Berit Johanssons vandringspris

Lars & Berit Johanssons vandringspris tilldelas Lerums Brukshundsklubbs bästa spårhund under året.

Följande regler gäller för vandringspriset:

 • Bästa snittpoäng av 2 st. tävlingar under året.
 • Då samma förare erhållit 6 st. inteckningar tillfaller priset densamme.
 • Priset graveras med årtal, hundens tilltalsnamn och förarens namn.
 • Lerums Brukshundklubb ombesörjer utdelning samt kostnaden för gravyr.

Priset är instiftat och skänkt av Lars och Berit Johansson.

Skipps vandringspris

Följande gäller för detta vandringspris till bästa sökhund på officiell söktävling arrangerad av LBK:

 • Utdelas till det ekipage som har bästa snittpoäng oavsett klass på den 1:a söktävling som Lerums Brukshundklubb arrangerar under året. Vid lika snittpoäng avgör i första hand huvudmoment, i andra hand specialmoment.
 • Då samma förare tilldelats priset 3 gånger erövras priset för gott.
 • Priset graveras med årtal, hundens tilltalsnamn, ras och förarens namn.
 • Lerums Brukshundklubb ombesörjer utdelning samt kostnaden för gravyr.
 • Priset skall alltid stå på klubben.

Priset är instiftat och skänkt av Per-Erik Rutgersson.

Maria Guhdes vandringspris

Till bästa startklass hund. Tilldelas den som under året erhållit högsta poäng i en startklasstävling.

Skänkt av Eva Bernhardsson.

Esters vandringspris

Rallylydnad
Bästa resultat i avancerad klass, som lett fram till mästarklass.

Skänkt av Eva Bernhardsson

Årets Rallylydnadshund

tilldelas årets vinstrikaste ekipage i rallylydnad,
där ekipaget tävlar för Lerums Brukshundklubb

Priset instiftat 2018 av Rallygänget

genom Anita, Agneta, Ann-Margret, Stig och Margareta

POÄNGBERÄKNING

Poäng räknas för max tre (3) officiella rallylydnadstävlingar under året.
I Årets Rallyhund används de poäng din hund fått på varje tävling,
(dvs max 100) multiplicerat med en siffra, som är olika i varje klass.

Nybörjarklass:                     din poäng x 1
Fortsättningsklass:              din poäng x 1,3
Avancerad klass:                din poäng x 1,6
Mästarklass:                        din poäng x 2
 

Du måste själv anmäla till Lerums Bk att du vill delta i tävlan om detta Vandringspris.
Priset är evigt vandrande.