Protokoll

Enligt beslut på medlemsmöte publiceras protokoll från årsmöten och medlemsmöten här.
För underskrivna och justerade protokoll hänvisas till klubbstugan.

Protokoll från årsmötet 2022

Protokoll från medlemsmöte nr 2 2022

Protokoll från medlemsmöte nr 3 2022

Protokoll från årsmöte 2023

Protokoll från medlemsmöte nr 1 2023

Protokoll från medlemsmöte nr 2 2023

Protokoll från årsmötet 2024
Utförligare dokument från årsmötet finns på anslagstavlan i klubbstugan.
Aktuell styrelse, se rubriken styrelsen.

Protokoll från medlemsmöte nr 1 2024 samt bilaga till protokoll