Agility

Sammankallande för agility är
Molly Schmidt
E-mail: ledamot2@nulllerumsbk.se

Agility är en fartfylld sport som kräver samarbete och lydnad mellan hund och förare.

Sporten är organiserad i en egen klubb underställd Svenska Kennelklubben, du kan läsa mer på http://agilityklubben.se/om-klubben/
Brukshundklubben har rätt att arrangera utbildningar och tävlingar enligt Agilityklubbens regelverk.