Styrelsen, revisorer och valberedning

Gemensam e-postadress till hela styrelsen: styrelsen@nulllerumsbk.se

Styrelsen 2024

Ordförande
Sten Malmroth
E-mail: ordforande@nulllerumsbk.se
Tel: 0761-130452

Vice ordförande
Anne-Marie Folkesson
E-mail: viceordforande@nulllerumsbk.se
Tel: 0706-291590

Sekreterare
Anja Delmefors
E-mail: sekreterare@nulllerumsbk.se

Kassör
Yvonne Edlund
E-mail: kassor@nulllerumsbk.se

Ledamot 1
Malin Paepke
E-mail: ledamot1@nulllerumsbk.se

Ledamot 2
Molly Schmidt
E-mail: ledamot2@nulllerumsbk.se

Ledamot 3
Annika Lysell
E-mail: ledamot3@nulllerumsbk.se

Suppleant 1
Emmy Landqvist
E-mail: suppleant1@nulllerumsbk.se

Suppleant 2
Eddie Johansson
E-mail: suppleant2@nulllerumsbk.se

Revisorer
1. Susanne Jonsson
2. Anna-Lena Mellquist

suppleant 1. Lena Eklund
suppleant 2. Mikael Eriksson

Valberedning
Marianne Möllstam
, sammankallande
Jenny Eriksson

Agneta Wulf