Styrelsen, revisorer och valberedning

Vi har en gemensam e-postadress till hela styrelsen: styrelsen@nulllerumsbk.se

Styrelsen 2022

Ordförande
Jonna Larsen
E-mail: ordforande@nulllerumsbk.se
Tel: 0736-563254

Vice ordförande
Per Carlson
E-mail: viceordforande@nulllerumsbk.se

Sekreterare
Helene Christiansen
E-mail: sekreterare@nulllerumsbk.se
Tel: 0702-444224

Kassör
Yvonne Edlund
E-mail: kassor@nulllerumsbk.se

Ledamot 1
Malin Paepke
E-mail: ledamot1@nulllerumsbk.se

Ledamot 2
Maria Alfredsson
E-mail: ledamot2@nulllerumsbk.se

Ledamot 3
Katrin Karnblad
E-mail: ledamot3@nulllerumsbk.se

Suppleant 1
Katarina Albuschus
E-mail: suppleant1@nulllerumsbk.se

Suppleant 2
Sten Malmroth
E-mail: suppleant2@nulllerumsbk.se

Revisorer
1. Susanne Jonsson
2. Anna-Lena Mellquist
suppleant 1. Lena Eklund
suppleant 2. Mikael Eriksson

Valberedning
Marianne Möllstam, sammankallande 2 år
Märta Carlson, 1 år
Jenny Eriksson, 1 år