Här är vi alla välkomna!

Aktuellt på klubben

Valberedningens förslag till styrelse 2024

Läs mer här >>


Anmäl uppflyttningar och ansökan om vandringspris

Läs mer under fliken “Aktiviteter” i menyn


Intressanta föreläsningar

Hundens mat 14/11. Bli en bättre hundtränare 30/11. Personsök 7/12.
Läs mer under aktiviteter.


Skogsavverkningen bakom klubbstugan är avslutad.

Arbetet med kraftledningen kommer att fortgå. Lastbilar och maskiner kommer tidvis att köra/arbeta utmed den nyanlagda grusvägen genom “skogen”. Iaktta försiktighet och ha koll på hunden i området.


En del av Höstens kurser ligger i butiken. Välkomna

Läs mer här


Önska kurs – undersökning på vilka kurser våra medlemmar efterfrågar

Läs mer här