Tävlingssektorn (TS)

Sammankallande i TS : Sten Malmroth
E-mail: ordforande@nulllerumsbk.se

Tävlingssektorn har övergripande ansvar för planering och uppföljning av klubbens tävlingar. TS är också forum för utbyte av erfarenheter, idéer och stöd mellan de olika tävlingsgrenarna.

Gällande SM-kvalificering scrolla ned på sidan.

I tävlingssektorn ingår följande grupper:

Bruks – spår ansvarig vakant
Bruks – sök ansvarig vakant
Bruks – skydd ansvarig Kicki Wallin kickiwallin@nullicloud.com
Bruks – IGP ansvarig Helene Christiansson
Lydnad – ansvarig saknas
Rallylydnad – Ann Margret Bergström  bergstromannmargret@nullgmail.com
Agility – Molly Schmidt  mollyeli@nullhotmail.com
Specialsök – Emmy Landqvist emmylandqvist.el@nullgmail.com

Ansvariga har till uppgift att planera och genomföra tävlingar.
Länk till SBK för TL och funktionärer https://brukshundklubben.se/prov-tavling/

Tävlingssektorns uppgift
– Att anmäla tävlingar för nästkommande säsong/verksamhetsår.
– Till styrelsen föreslå investeringar och andra förändringar gällande tävlingar.
– Ansvara för att tävlingsmaterial finns och uppdateras vid behov.
– Samla in och uppmärksamma tävlingsresultat på årsmötet.
– Rekrytera medlemmar till utbildning av tävlingsledare och domare.
– Rekrytera funktionärer.

Funktionär

Att vara funktionär på någon av klubbens tävlingar innebär att man tex är sökfigurant, spårläggare, skrivare eller står i köket. Det ger en inblick i hur en tävling fungerar samt att man får tillfälle att följa de tävlande och domare på nära håll.

Tävlingar i skog och mark
Klubben begär tillstånd hos markägare och jakträttsinnehavare för att använda marker till tävlingar. En god kontakt med dessa är av största vikt.
Grupper som nyttjar marker utan tillstånd, riskerar klubbens möjligheter att arrangera tävlingar.
Vi ber om största möjliga hänsyn!

Medlemmar som SM kvalificerat och tävlar för Lerums BK

  • Efter kvaltidens utgång uppmärksammas medlemmen på klubbens FB-sida och hemsida.
  • Medlemmen kontaktas för att erhålla profilkäder med tryck enl. beslut att bära på parad och under tävlingen etc.
  • Efter tävlingen har den tävlande rätt att ansöka om arvode och reseersättning ( arvode 750 kr och reseersättning 25 kr/mil enl. beslut 2023).
  • Om den tävlande placerar sig på pallen uppmärksammas denna på första medlemsmötet efter tävlingen.
  • Den tävlande uppmärksammas tillsammans med alla andra medlemmar som rapporterat sina framgångar på årsmötet.