Tävlingssektorn (TS)

Sammankallande i TS 2023:
Bengt Eliasson ledamot3@nulllerumsbk.se 0760-453505

Har övergripande ansvar för planering och uppföljning av klubbens tävlingar. TS är också forum för utbyte av erfarenheter, idéer och stöd mellan de olika tävlingsgrenarna.

Ansvariga specialgrenar
Spår: Micke Stjernberg  Micke.stjernberg@nullhotmail.com
Sök: Malou Jacobsson  maloujacobsson@nullhotmail.com
Skydd: Kicki Wallin  kickiwallin@nullicloud.com
IGP: Helen Christiansson  sekreterare@nulllerumsbk.se
Rally: Ann Margret Bergström  bergtromannmargret@nullgmail.com
Agility: Molly Schmidt  mollyeli@nullhotmail.com

Ansvariga har till uppgift att planera och genomföra tävlingar.

Tävlingssektorns uppgift
– I samråd med styrelsen anmäla tävlingar för nästkommande säsong/verksamhetsår.
– Till styrelsen föreslå investeringar och andra förändringar gällande tävlingar.
– Ansvara för att tävlingsmaterial och priser finns till tävlingarna.
– Samla in och uppmärksamma tävlingsresultat på årsmötet.
– Rekrytera medlemmar till utbildning av tävlingsledare och domare.
– Rekrytera funktionärer.