Tävlingssektorn (TS)

Sammankallande i TS :
Bengt Eliasson

ledamot3@nulllerumsbk.se

0760-453505

Har övergripande ansvar för planering och uppföljning av klubbens tävlingar. TS är också forum för utbyte av erfarenheter, idéer och stöd mellan de olika tävlingsgrenarna.

Ansvariga specialgrenar

Spår, sök & lydnad: Bengt Eliasson t.v
Skydd: Kicki Wallin  kickiwallin@nullicloud.com
IGP: Helen Christiansson  sekreterare@nulllerumsbk.se
Rally: Ann Margret Bergström  bergstromannmargret@nullgmail.com
Agility: Molly Schmidt  mollyeli@nullhotmail.com

Ansvariga har till uppgift att planera och genomföra tävlingar.
Länk till SBK för TL och funktionärer https://brukshundklubben.se/prov-tavling/

Tävlingssektorns uppgift
– Att anmäla tävlingar för nästkommande säsong/verksamhetsår.
– Till styrelsen föreslå investeringar och andra förändringar gällande tävlingar.
– Ansvara för att tävlingsmaterial finns och uppdateras vid behov.
– Samla in och uppmärksamma tävlingsresultat på årsmötet.
– Rekrytera medlemmar till utbildning av tävlingsledare och domare.
– Rekrytera funktionärer.

Funktionär

Att vara funktionär på någon av klubbens tävlingar innebär att man tex är sökfigurant, spårläggare, skrivare eller står i köket. Det ger en inblick i hur en tävling fungerar samt att man får tillfälle att följa de tävlande och domare på nära håll.
Om man är funktionär vid 2 av klubbens tävlingar inom 1 år ersätter klubben med startavgiften för egen anmälan till tävling på valfri klubb.
Maila kvitto och kontonummer efter tävlingens genomförande till kassören. Är något oklart kontakta kassören.
Detta gäller i 2 år.

Tävlingar i skog och mark
Klubben begär tillstånd hos markägare och jakträttsinnehavare för att använda marker till tävlingar. En god kontakt med dessa är av största vikt.
Grupper som nyttjar marker utan tillstånd, riskerar klubbens möjligheter att arrangera tävlingar.
Vi ber om största möjliga hänsyn!