Tävlingssektorn (TS)

har det övergripande ansvaret för planering och uppföljning av klubbens tävlingar. TS är också forum för utbyte av erfarenheter, idéer och stöd mellan de olika tävlingsgrenarna.

Alla tävlingsgrenar som vi arrangerar/vill arrangera tävlingar i ska vara representerade i TS, önskvärt med minst 2 personer från varje tävlingsgren. Dessa personer utgör sedan stommen i de tävlingsgrupper som ansvarar för genomförandet av planerade tävlingar. Även representant för sekretariat bör ingå i TS. Inom TS utses en sammankallande.

Ella beredd att leta

Tävlingssektorn ska
Efter förslag från tävlingsgrupperna och i samråd med styrelsen till SBK anmäla tävlingstillfällen för nästkommande verksamhetsår
Till styrelsen föreslå investeringar och andra förändringar om tävlingar
Se till att tävlingsmaterial, pokaler och plaketter finns till tävlingarna
Samla in och uppmärksamma tävlingsresultat på årsmötet
Bidra till att personer lämpliga till tävlingsledar- och domarutbildning uppmärksammas
Hjälpa till med rekrytering till de olika tävlingsgrupperna

Sammankallande i TS 2022:

Helene Christiansen, E-mail: sekreterare@nulllerumsbk.se

Per Carlson E-mail: viceordforande@nulllerumsbk.se