Tjänstehundssektorn (TJH)

har till uppgift att ta initiativ till och genomföra utbildning av samhällsnyttiga hundar, kallade tjänstehundar, i klubbens regi.

Tjänstehundssektorn ska
Enligt de direktiv som ges ut av berörda myndigheter ansvara för urval av lämpliga hundar /och planera utbildning och examinering av tjänstehundar, t ex patrullhundar, räddningshundar med flera
Planera utbildningstillfällen samt säkerställa bemanning och lokaler för genomförandet

Sammankallande i TJH 2022: vakant