Tjänstehundssektorn (TJH)

Tjänstehundssektorn är för närvarande vilande.

Sektorn har till uppgift att ta initiativ till och genomföra utbildning av samhällsnyttiga hundar, kallade tjänstehundar.
Tjänstehundssektorn är för närvarande vilande på Lerums BK och vi hänvisar intresserade till Västra distriktet.
Här kan du läsa mer om tjänstehundsverksamhet i Svenska Brukshundklubben.
https://brukshundklubben.se/tjanstehund/

Tjänstehundssektorn
Ska enligt direktiv från berörda myndigheter ansvara sektorn för urval av lämpliga hundar och planera utbildning och examinering .