Anläggningskommittén

Sammankallande

Anita Skoglund

Anläggningskommittén har till uppgift se till att vår anläggning – stugor, träningsplaner, parkering och väg – är i gott skick.

Vår trivsamma klubbstuga

Anläggningskommitténs uppgift:
– Till styrelsen föreslå större arbeten/investeringar.
– Upprätta kort- och långsiktiga planering för löpande underhåll.
– Ta ett övergripande ansvar för att löpande underhåll av anläggningen genomförs.
– Organisera och leda arbetet på beslutade städdagar.
– Vara klubbens representant på vägföreningens möten och rapportera till styrelsen.