Anläggningssektorn

har till uppgift se till att vår anläggning – stugor, träningsplaner, parkering och väg – är i gott skick

Vår trivsamma klubbstuga

Anläggningssektorn ska
Till styrelsen föreslå större arbeten/investeringar
Upprätta kort- och långsiktiga planer för löpande underhåll
Ta ett övergripande ansvar för att löpande underhåll av anläggningen genomförs
Organisera och leda arbetet på beslutade städdagar
Vara klubbens representant på vägföreningens möten och rapportera till styrelsen

Sammankallande i Anläggningssektorn 2022: Katrin Karnblad