Utställningssektorn

har i uppgift att ta initiativ till och genomföra beslutade utställningar.

BIS-veteran på klubbens inoff utst 2022

Utställningssektorn ska
Till styrelsen föreslå uppläggning och datum för utställning/-ar kommande år
Ta ansvar för att organisera våra utställningar, som att anlita funktionärer, t ex domare och ringsekreterare
Genomföra vaccinationskontroll vid respektive utställning
Anskaffa priser, rosetter och i övrigt ta ansvar för det praktiska genomförandet

Sammankallande i Utställningssektorn 2022: Anita Skoglund