Utställningssektorn

Sammankallande i Utställningssektorn 2023:
Lena Sundberg

Sektorn har i uppgift att ta initiativ till och genomföra beslutade utställningar.

BIS-veteran på klubbens inoff utst 2022

Utställningssektorn uppgift:
– Till styrelsen föreslå datum för utställning/-ar kommande år.
– Ta ansvar för att organisera utställningar.
– Bjuda in funktionärer, t ex domare och ringsekreterare.
– Genomföra vaccinationskontroll.
– Anskaffa priser, rosetter och annat material.
– Ansvara för utställnings genomförande.