Ungdomssektorn

För närvarande har vi ingen aktiv ungdomssektor – tyvärr.
Är du intresserad av att starta en sådan är du varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Vem är snabbast?

Ungdomssektorn ska i samråd med styrelsen driva ungdomsverksamheten inom ramen för klubbens verksamheter

Organisera ungdomsträningen så att den blir en naturlig del av klubbens verksamheten

Ungdomsverksamheten ska bedrivas så att den inte stör/störs av övrig verksamhet.

Tanken är att ungdomarna lotsas in i övrig verksamhet.