Ungdomssektorn

Sammankallande i Ungdomssektorn 2023:
Johanna Jacobsson Ekberg och Märta Carlson

Vem är snabbast?

Ungdomssektorn ska i samråd med styrelsen driva ungdomsverksamheten inom ramen för klubbens verksamheter

Organisera ungdomsträningen så att den blir en naturlig del av klubbens verksamheten

Ungdomsverksamheten ska bedrivas så att den inte stör/störs av övrig verksamhet.

Tanken är att ungdomarna lotsas in i övrig verksamhet.