Ungdomssektorn

Vem är snabbast?

ska i samråd med styrelsen driva ungdomsverksamheten inom ramen för klubbens verksamheter

Organisera ungdomsträningen så att den blir en naturlig del av klubbens verksamheten

Ungdomsverksamheten ska bedrivas så att den inte stör/störs av övrig verksamhet.

Lotsa in ungdomarna i tävlingsverksamheten

Sammankallande i Ungdomssektorn 2022:

Johanna Jacobsson Ekberg och Märta Carlson