PR & Info kommittén

Ansvarig Anne-Marie Folkesson e-mail: viceordforande@nulllerumsbbk.se

Teknik och utformning hemsida Olle Bergström e-mail: olle.burhult@nullgmail.com

Sponsoransvarig Jenny Eriksson e-mail: sponsoransvarig@nulllerumsbk.se


Organisationschema
Organisationsschemat syftar till att du ska se hur arbetet i klubben är organiserat och vem som är närmast ansvarig och huvudansvarig för varje område.
Har du frågor eller synpunkter vänder du dig till närmast ansvarig eller huvudansvarig.