Rasutvecklingssektorn (RUS)

Sammankallande i rasutvecklingssektorn är Olle Bergström.
mail olle.burhult@nullgmail.com

Sektorns främsta uppgift är att ansöka om och arrangera mentalbeskrivningar (MH) på klubben. I uppgiften ingår också rekrytering av medlemmar som vill utbilda sig till figuranter och så småningom testledare.

Vi arrangerar 6 st MH per år under månaderna april, maj, juni, augusti, september och oktober. Dessa finns utlagda på SBK Tävling redan under våren för respektive år.
Om intresse finns från någon uppfödare kan ett av dessa MH bli ett sk uppfödar-MH, men inte fler. För villkor och bokning läs mer här>>
eller kontakta oss på mail rasutveckling@nulllerumsbk.se

Läs mer om mentalbeskrivning här https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-hund-mh/