Rasutvecklingssektorn (RUS)

Sammankallande i rasutvecklingssektorn är Olle Bergström.
mail olle.burhult@nullgmail.com

Sektorns främsta uppgift är att ansöka om och arrangera mentalbeskrivningar (MH) på klubben. I uppgiften ingår också rekrytering av medlemmar som vill utbilda sig till figuranter och så småningom testledare.

Läs mer om mentalbeskrivning här https://brukshundklubben.se/avel-halsa/mentalbeskrivning-hund-mh/