Allmän information

Lerums Brukshundklubb
Den tid som medlemmar tillbringar på klubben innebär rekreation, trivsel, samvaro och livskvalité. Vi gläds med framgång och stödjer utveckling mot nya mål.
Verksamheten är ideell och bygger på att medlemmar hjälps åt att skapa trivsel, fixa aktiviteter, utbildningar, tävlingar mm.
Klubben har ca 350 medlemmar.

Våra hundar
Hundar rastas i skogen och på omkringliggande ängar. Sker en “olycka på planen” plockas det upp.
Hundar hålls kopplade inom klubbområdet i syfte att skapa lugn och trygghet.
Bilar parkeras så att hundarna kan vara tysta och inte störs av förbipasserande.

Löptikar
Löptikar är välkomna. Hänsyn tas vid tävlingar och dag före tävling bör löptik inte tränas på tävlingsplaner.

Appell planer
Planerna är till för träning. Visa hänsyn till alla som tränar och ha hunden under uppsikt när den tränas okopplad. Tänk på att vissa fartfyllda moment kan väcka jaktlust hos någon hund.
Den inhägnade planen används vid agility, kursverksamhet och annan träning. Ej lek och rastning.

Kurser har alltid företräde till planer.

Öppen träning
Torsdagskvällar är öppen träning.
Tisdagskvällar är öppen träning i rallylydnad.

Skott
För att erbjuda träningstillfällen arrangerar klubben skotträning:

Torsdagar kl 18:30 – 22:00 under den ljusa årstiden
Lördagar kl 11:00-14:00 under den mörka årstiden
Tisdagar är helt skottfria.
Övriga dagar undviks skotträning.

De olika bruksdisciplinerna prövar hundars skottfasthet i samband med tävling.
I samband med bruksprov, mentalbeskrivning och mentaltest förekommer också skott.

Klubbens vapenansvarige: Svenne Sundberg

Rökning
Rökning ej tillåten på altanen eller gräsytan framför framför stugan.