Allmän information

Öppen träning förekommer såväl på dagtid som på kvällar och helger. Många medlemmar är på klubben en eller flera gånger varje vecka. Vi hjälps åt och har trevligt tillsammans.

Rökning på Lerums Brukshundklubb
Styrelsen har efter information från medlem om SBKs och SKKs policy gällande rökfri miljö beslutat att rökning är förbjuden på altanen framför klubbstugan och gräsytan framför stugan.

På tisdagar får inte skotträning ske, men på torsdagar kl 18-22 kan skott förekomma, liksom på lördagar kl 11-14.

Inom de olika bruksdisciplinerna förekommer skott med pistol, 9 mm respektive 6mm. För att erbjuda träningstillfällen gäller följande för skotträning​. Torsdagar kl 18:30 – 22:00 och lördagar kl 11:00-14:00. Fri skotträning, både 9 mm och 6 mm ammunition.

Ansvarig planvärd ansvarar för vapen och hörselkåpor, tillser att de blir rengjorda efter användning etc. Kod till vapenskåpsnyckel erhålles av vapenansvarig. Koden måste slås in även för att sätta dit locket.

Lerums BK vapenansvarig: Svenne Sundberg

För övriga tider gäller att vi undviker skott. Tisdagar är helt skottfria!
Undantag från ovanstående är de tillfällen då kurser pågår. Skotträning kan då endast ske efter godkännande från kursledaren för respektive kurs. Vapnen får aldrig lämna klubben annat än under tävling där det förekommer skott på annan plats.

Platsliggning