Allmän information

Lerums Brukshundklubb
Den tid som medlemmar tillbringar på klubben innebär rekreation, trivsel, samvaro och livskvalité. Vi gläds med framgång och stödjer utveckling mot nya mål.
Verksamheten är ideell och bygger på att medlemmar hjälps åt att skapa trivsel, fixa aktiviteter, utbildningar, tävlingar mm.
Klubben har närmare 400 medlemmar.

I skog och mark
I skogen och på omkringliggande ängar är det idealiskt att rasta hundarna. Visa hänsyn om du möter någon, ibland dyker ryttare oväntat upp.
Planerna är till för träning, inte lek och rastning. Sker en ”olycka på planen” plockas det upp.
Hundar hålls kopplade inom klubbområdet, då den inte tränas, i syfte att skapa lugn och trygghet.

Om flera vill träna tillsammans (3 personer eller fler) på ängarna eller i skogen längs Stakebergsvägen skall markägaren kontaktas för att ge tillstånd. Tiden mellan 1 Augusti – 28 Feb måste även jaktlaget kontaktas. Utförligare information finns på anslagstavlan vid klubben.

Parkering
Bilar parkeras på anvisade platser och med hänsyn till varandra. Har din hund lätt för att skälla i bilen, parkera så att den inte blir störd av förbipasserande. När du passerar parkerad bil med hund, gå inte för nära så att hunden provoceras. Vi hjälper varandra så att hundarna kan förhålla sig lugna och tysta.

Löptikar
Löptikar är välkomna. Hänsyn tas vid tävlingar och dag före tävling bör löptik inte tränas på tävlingsplaner.

Appell planer
Planerna är till för träning. Visa hänsyn till alla som tränar och ha hunden under uppsikt när den tränas okopplad. Tänk på att vissa fartfyllda moment kan väcka jaktlust hos någon hund.
Den inhägnade planen används vid agility, kursverksamhet och annan träning. Ej lek och rastning.

Kurser har alltid företräde till planer.

Öppen träning
Torsdagskvällar är öppen träning.
Tisdagskvällar är öppen träning i rallylydnad.

Skott
För att erbjuda träningstillfällen arrangerar klubben skotträning:

Torsdagar kl 18:30 – 22:00 under den ljusa årstiden
Lördagar kl 11:00-14:00 under den mörka årstiden
Tisdagar är helt skottfria.
Övriga dagar undviks skotträning.

De olika bruksdisciplinerna prövar hundars skottfasthet i samband med tävling.
I samband med bruksprov, mentalbeskrivning och mentaltest förekommer också skott.

Klubbens vapenansvarige: Svenne Sundberg

Rökning
Rökning ej tillåten på altanen eller gräsytan framför framför stugan.

10 % rabatt i hundbutiker
Lerums hund & hästsport ingen rabatt på hundmat och godis
Gråbo djurhälsa 5 % rabatt på hundmat och godis
Djur i centrum, Mjörnbo torg Gråbo 5 % rabatt på hundmat och godis
20 % rabatt på Arraks fritidskläder i Gråbo

Ytterligare rabatter har du som medlem i Svenska Brukshundklubben bl a på Outnorth fritidskläder och Nordic choice hotels läs mer här: https://brukshundklubben.se/om-oss/medlem/medlemsformaner/

Bokning av klubbstuga och planer
Medlemmar har möjlighet att hyra klubbstuga och planer till ej konkurrerande verksamhet.
Kontakta Sten Malmroth för utförligare information 076-113 04 52