Personlig tränare

Nu erbjuder klubben personliga tränare för individuell hjälp.

Vill du ha en personlig tränare som hjälper dig och din hund utifrån de behov och de förutsättningar som du och din hund har?

Det kan handla om:

 • Av olika skäl kanske din hund inte passar att gå i en kurs?
 • Du själv kanske föredrar att få helt individanpassad hjälp?
 • Du kanske vill ha hjälp med andra övningar än de som ingår i kurs?
 • Du kanske inte kan de tider som gäller för kurser?
 • Du kanske är tävlingsaktiv och vill få coaching i specifika moment?
 • Din hund kanske har något problembeteende som du behöver utreda och få hjälp med
 • Du kanske har en god vän som också har hund och ni vill utbilda er samtidigt – en
 • kurs för två?

Du betalar per timme och kostnaden är 600 kr.

Klubbens personliga tränare är:

Anne-Marie Folkesson

Anne-Marie är SBK Instruktör, SBK Lärare, SBK Coach och Samtalscoach Humanova.
Anne-Marie har lång erfarenhet inom hundägarutbildning i Brukshundklubben.
Hon har tävlat på elitnivå med flertal hundar och startat på två SM i spår.
Hon har uppnått championtitlar på flera hundar i bruks (spår), lydnad och rallylydnad.
Anne-Marie har arbetat på Svenska Brukshundklubbens centralförbund med administration
och utveckling av hundägarutbildning, instruktörsutbildning och lärarutbildning.
Hon har samverkat med många av landets auktoriteter inom hund.
Hon har varit medförfattare till boken Allmänlydnad tillsammans med Inki Sjösten

Styrkor:

 • Valputbildning
 • Allmänlydnad
 • Momentinlärning bruks och lydnad
 • Coaching

Kontakt: info@nullamhund.se 070-629 15 90

Henrik Thorsen

Henrik har gått 1,5 år på Folkhögskola med hundutbildning som huvudämne.
Han är SBK Instruktör och instruktör inom flygvapnet och har varit civilanställd instruktör
inom flygvapnet.
Henrik har arbetat som projektanställd på Försvarets Hundtjänsenhet.
Han har gått mentalbeskrivarutbildning.
Han har arbetat med vakthundar.
Han arbetar nu som hundförare inom säkerhetsföretag.  

Har tävlat bruks i grenarna rapport, spår och räddning. Tävlar nu aktivt i IGP

Aktiv inom specialsök röd kong samt preparatsök för tjänst.

Styrkor:

 • Allmänlydnad
 • Relation hund och människa.
 • Problemhundsutredninf.
 • Att få tävlingshunden fokuserad med en god attityd 
  och stabil stadga på plan.

  Kontakt: henrikth23@nullgmail.com 073-722 57 08