SBK specialsök

Specialsök innebär att hunden specialiseras att söka och markera en specifik doft. Hunden kan tränas att markera en rad olika dofter.
I samhällstjänst används många olika specialsökshundar t ex tränas hundar att söka och markera: narkotika, vapen, barkborrar, vägglöss, minor och så vidare. Hundens luktsinne är fantastiskt!

I Brukshundklubben har specialsök riktats mot att hunden ska söka och markera små bitar av ”röd kong”. Från den 1 november är det en officiell tävlingsgren. Framförallt är det ett roligt sätt att aktivera sin hund och stimulera dess luktsinne.
Läs mer om specialsök på Svensk Brukshundklubbens hemsida:
https://brukshundklubben.se/prov-tavling/prov-och-tavlingsgrenar/specialsok/

I Lerums Brukshundklubb är Emmy Landqvvist ansvarig för aktiviteter och tävlingar i specialsök.
Du når Emmy på mail emmylandqvist.el@nullgmail.com

Aktuella kurser i specialsök hittar du under kurser.

Under 2024 kommer specialsöks prov att arrangeras. Emmy kommer också att arrangera andra aktiviteter i specialsök. Proven och anmälan till dessa hittar du i SBK Tävling.

Om du tränar specialsök på egen hand på klubben tänk då på att:
– Alltid plocka bort dina gömmor
– Göm inte mindre bitar än du kan plocka bort
– Skriv upp i blocket i klubbstugan vart du hade dina gömmor

Här ser vi en hund som markerar att den hittat en gömma.