Våra planer

Det här är en schematisk bild över de planer vi har på klubben. Det är inga absoluta gränser utan är en vägledning till var olika aktiviteter kan förläggas, t ex träningar, tävlingar, uthyrning mm.
Plan B är inhägnad och i huvudsak lämpad för agility och där står från tid till annan hinder uppställda.
Plan E är i huvudsak lämpad för IGP och där står skul permanent uppställda.