Träning i skog & mark

Träningsgrupper
Förtydligande
Brukshundklubben omfattas av Naturvårdsverkets riktlinjer gällande allemansrätten och träning med hund året runt.

På uppdrag av Naturvårdsverket ger Länsstyrelsen dispens att träna med lös hund under hundförbudstiden den 1 mars – 20 augusti .

För att träna i skog och mark krävs tillstånd av markägare och jakträttsinnehavare. Vid förfrågan till Naturvårdsverket svarar man enligt följande: ”Såvitt Naturvårdsverket kan bedöma saknas stöd i allemansrätten för hundträning i alla former på annans mark utan lov. Däremot anses det rymmas inom allemansrättens ramar att ta med hunden på promenad och även då ska hunden hållas under den uppsikt som lagen i övrigt kräver.”

Grupper som nyttjar marker utan tillstånd, riskerar klubbens möjligheter att arrangera tävlingar. En god kontakt med markägare/jakträttsinnehavare är av största vikt.

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/aktiviteter/jakt-och-fiske/

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/tid-pa-aret/

https://brukshundklubben.se/media/yeffo0rs/svar-fr%C3%A5n-v%C3%A4stra-g%C3%B6taland.pdf