Brukslydnad

15 september kl 9.30-15.00

Välkommen att anmäla till en utbildningsdag i brukslydnad. Vi behandlar moment i
appellklass och lägre klass.
Dagen inleds med presentation och teoretisk genomgång. Därefter arbetar vi praktiskt ett
ekipage i taget 15 min/ekipage. Varje deltagare väljer moment som man vill jobba med.
Utbildningen syftar till att titta, lyssna och lära av alla deltagare. Tydlig genomgång och
återkoppling där alla är delaktiga och kan ställa frågor.

Planering

  • 9.30-10.15 Presentation och teori
  • 10.30-12.00 Praktisk träning
  • 12.00-13.00 Lunch
  • 13.00-14.30 Praktisk träning
  • 14.30-15.00 Teori och sammanfattning

Antal deltagare:  6 st

Pris: 850:- + medlemskap i Lerums Brukshundklubb

Åhörare kan delta för halva priset 425:-

Instruktör: Anne-Marie Folkesson

Anmäl ekipage här =>

Anmäl åhörare här =>