Trivselsektorn

Sammankallande i Trivselsektorn 2023:
Helene Christiansen sekreterare@nulllerumsbk.se 0702-444224

Sektorn har till uppgift att arbeta för trivsel och medlemsaktiviteter samt inköp till köket.

Trivselsektorns uppgift:
– Ordna medlemsaktiviteter som familjedagar och klubbfester.
– Köpa in varor till serveringen.
– Se till att klubbstugan är trevliga och inbjudande.