Trivselgruppen

Trivselgruppen har till uppgift att arbeta för trivsel och medlemsaktiviteter samt inköp till köket.

Trivselgruppens uppgift:
– Ordna medlemsaktiviteter som familjedagar och klubbfester.
– Köpa in varor till serveringen.
– Se till att klubbstugan är trevlig och inbjudande.