Trivselsektorn

har till uppgift att ordna trivselhöjande medlemsaktiviteter, se till, i samarbete med anläggningssektorn, att klubbstugorna är trevliga och inbjudande, och att informationen till medlemmarna i klubbstugan är aktuell. I sektorns ansvar ingår också inköp till köket.

Trivselsektorn ska
Ordna medlemsaktiviteter som familjedagar och klubbfester
Se till att köksmateriel och förnödenheter köps in
Vara behjälplig till Café Skallet (inte aktuellt för närvarande)
Se till att information till medlemmarna i klubbstugan är aktuell

Sammankallande i Trivselsektorn 2022: Maria Alfredsson