Utbildningssektorn (US)

har i uppgift att organisera klubbens hundägarutbildning samt utbildning av instruktörer. I US ingår representanter för klubbens instruktörer. Inom US utses en sammankallande.

Malin och Katarina

Utbildningssektorn ska:
Lyssna på medlemmarnas önskemål om utbildning
I samråd med styrelsen och klubbens instruktörer besluta om kursverksamhet för hundägare inom SBKs ansvarsområde
Erbjuda utbildning av instruktörer samt beräkna kostnader för detta
Försöka hitta och uppmuntra nya instruktörer
Ha kontakt med Medborgarskolan (nytt sedan 2021) – rapporter och samarbete
Tillhandahålla tränings- och kursmaterial
Ansvara för att anmälnings- och betalningsrutiner inom utbildningsområdet fungerar och underlag lämnas till kassören

Sammankallande i US 2022: Katarina Albuschus och Malin Paepke