Utbildningssektorn (US)

Sammankallande i utbildningssektorn 2023:
Malin Paepke  ledamot1@nulllerumsbk.se och Annika Lysell  suppleant1@nulllerumsbk.se.

Sektorn har i uppgift att organisera utbildningsverksamhet.

Utbildningssektorn uppgift:
– Lyssna på medlemmarnas önskemål om utbildning
– I samråd med styrelsen och klubbens instruktörer arrangera kurser.
– Rekrytera blivande instruktörer.
– Arrangera utbildning av instruktörer.
– Arrangera instruktörsmöten.
– Hålla kontakt med Medborgarskolan (nytt sedan 2021) – rapporter och samarbeta.
– Tillhandahålla tränings- och kursmaterial
– Ansvara för att anmälnings- och betalningsrutiner inom utbildningsområdet fungerar och underlag lämnas till kassören.

Bli instruktör i  Lerums Brukshundklubb Läs mer här->