Sektorer och kommittéer

Klubbens verksamhet är organiserad i sektorer och kommittéer.

För samtliga ingår att:
Leda arbetet i sektorn och kommittén enligt den verksamhetsplan och budget som årsmötet fastställt och de beslut som styrelsen fattar.
Fortlöpande hålla styrelsen informerad om verksamheten. Beslut om avvikelser i förhållande till verksamhetsplan och budget tas av styrelsen.
Inför årsmötet upprätta verksamhetsberättelsen samt föreslå verksamhetsplan och budget för kommande år. (Texten reviderad 20150429)

Utbildningssektorn

Tävlingssektorn
Underliggande grupper:
Bruks och IGP
Lydnad
Agility
Rallylydnad
Specialsök

Rasutvecklingssektorn (RUS)
Underliggande grupper:
Mentalbeskrivning (MH)
Utställning

Trivselkommittén (kök och servering)

Anläggningskommittén

PR & Info kommittén

Tjänstehundssektorn (vilande)