Sektorer

Klubbens verksamhet är organiserad i ett antal olika sektorer.

För samtliga ingår att:
Leda arbetet i sektorn enligt den verksamhetsplan och budget som årsmötet fastställt och de beslut som styrelsen fattar.
Fortlöpande hålla styrelsen informerad om verksamheten. Beslut om avvikelser i förhållande till verksamhetsplan och budget tas av styrelsen.
Inför årsmötet upprätta verksamhetsberättelsen samt föreslå verksamhetsplan och budget för kommande år. (Texten reviderad 20150429)

Utbildningssektorn

Tävlingssektorn

Utställningssektorn

Ungdomssektorn

Trivselsektorn

Anläggningssektorn

Rasutvecklingssektorn (RUS)

Tjänstehundssektorn