Kontakt

Styrelsens e-postadress: styrelsen@nulllerumsbk.se

Ordförande
Sten Malmroth
E-mail: ordforande@nulllerumsbk.se
Tel: 0761-130452

Vice ordförande
Anne-Marie Folkesson
E-mail: viceordforande@nulllerumsbk.se
Tel: 0706-291590

Kassör
Yvonne Edlund
E-mail: kassor@nulllerumsbk.se

Tävling
Bengt Eliasson
E-mail: ledamot3@nulllerumsbk.se
0760-453505

Klubbens anläggning
Henrik Thorsén
E-mail: suppleant2@nulllerumsbk.se
0737-22 57 08

Eller använda kontaktformuläret

Kontakta oss