Skogsavverkning på klubben

Skogen invid (det område som vi arrenderar av Torbjörn Båth, söder och väster om) stugan kommer att avverkas. Vi har träffat Södra Skogsägarna som är de som ska avverka och det verkar som om de kommer att ta så mycket hänsyn som möjligt. Avverkningen kommer att ske i två steg:
Det första steget är att avverka en cirka 50 meter bred gata för en ny kraftledning som kommer att gå ungefär från det sydöstra hörnet på uppletanderutan och tvärs över skogen och mynna ut mot hagarna vid traktorvägen på den västra sidan av skogen. Den här delen kommer att bli helt ren från träd och snår. Den är beslutad på myndighetsnivå och den ligger fast.
Det andra steget gäller markägarens avverkning av den resterande skogen och den omfattar vissa delar som kommer att slutavverkas och vissa delar som kommer att gallras. Slutavverkning betyder inte att det blir ett kalhygge utan det kommer att lämnas kvar lövträd och frötallar. Gran kommer däremot att avverkas helt.
Här kan du se en karta över de områden som berörs. Klicka här–>>

När det gäller vilka områden som vi fortsatt kan använda för klubbens verksamhet så har Södra Skogsägarna och markägaren lovat att ta stor hänsyn till våra önskemål, vilket betyder att vår MH-bana kommer att kunna ligga kvar på sin plats. Däremot kommer uppletanderutan att påverkas av kraftledningen så där behöver vi hitta en ny plats.
När det gäller rastning och träning av hundar så får vi använda marken som tidigare
MEN!
i samband med avverkningarna så ska vi av säkerhetsskäl inte röra oss i skogen. Detsamma kommer sannolikt att gälla under byggnationen av själva kraftledningen.

Efter avverkning av kraftledningsgatan kommer byggnation av själva ledningen med stolpar och ledningsdragning att ske.

När det gäller tidplan så har vi i skrivande stund ingen exakt uppfattning om när det kommer att ske, men avverkningen för kraftledningen ligger i närtid, dvs inom någon månad. Övrig avverkning kommer att ske så snart det låter sig göra men det kan dröja till senare under året.
Vi återkommer med uppdaterad tidsplan så fort vi får information

När kraftledningsgatan är avverkad kommer byggnationen av ledningen att starta. Inte heller här har vi i nuläget någon tidsplan utan vi får återkomma.

När det gäller vår väg så har respektive entreprenör skyldighet att se till att vägen är farbar vid alla tillfällen. Den får alltså inte blockeras och den ska omgående repareras om den blir skadad.
Ansvariga för avverkningen är Södra Skogsägarna och för byggnationen av kraftledningen är det NCC.

Kontaktperson för Lerums Bk gentemot entreprenörerna och markägaren är i det här ärendet Sten Malmroth. Har ni några frågor så hör av er till honom.