Skogsavverkning på klubben

Skogen invid stugan kommer att avverkas. (Gäller området som vi arrenderar av Torbjörn Båth, söder och väster om stugan). Avverkningen kommer att ske i två steg:

1. En cirka 50 meter bred gata kommer att avverkas för en ny kraftledning som kommer att gå ungefär från det sydöstra hörnet på uppletanderutan, tvärs över skogen och mynna ut mot hagarna vid traktorvägen på den västra sidan av skogen. Den här delen kommer att bli helt ren från träd och snår. Det är beslutat på myndighetsnivå och den ligger fast.

2. Markägaren kommer att avverka den resterande skogen. Vissa delar kommer att slutavverkas och vissa delar som kommer att gallras. Slutavverkning innebär att lövträd och frötallar lämnas kvar. Gran kommer däremot att avverkas helt.
Här kan du se en karta över de områden som berörs. Klicka här–>>

Södra Skogsägarna och markägaren har lovat att ta stor hänsyn till våra önskemål, vilket betyder att vår MH-bana kommer att ligga kvar. Däremot kommer uppletanderutan att flyttas.
När det gäller rastning och träning av hundar så får vi använda marken som tidigare
MEN!
i samband med avverkningarna ska vi av säkerhetsskäl inte röra oss i skogen. Detsamma kommer sannolikt att gälla under byggnationen av kraftledningen.

Efter avverkning av kraftledningsgatan kommer byggnation av ledningen med stolpar och ledningsdragning att ske.

Gällande tidplan har vi i skrivande stund ingen exakt uppfattning om när det kommer att ske. Avverkningen för kraftledningen ligger dock i närtid, dvs inom någon månad. Övrig avverkning kommer att ske så snart det låter sig göra men det kan dröja till senare under året.
Vi återkommer med uppdaterad tidsplan så fort vi får information.

När kraftledningsgatan är avverkad påbörjas byggnationen av ledningen. Tidplan saknas.

Gällande vår väg så har respektive entreprenör skyldighet att se till att vägen är farbar vid alla tillfällen. Den får alltså inte blockeras och den ska omgående repareras om den blir skadad.
Ansvariga för avverkningen är Södra Skogsägarna och för byggnationen av kraftledningen är NCC.

Kontaktperson för Lerums Bk gentemot entreprenörerna och markägaren är Sten Malmroth. Har ni några frågor så hör av er till honom.