Uppfödar-MH på Lerums Brukshundklubb

Vi genomför årligen max 6 MH fördelade på ett vardera under april, maj, juni, augusti, september och oktober. Ett av dessa kan upplåtas till någon uppfödare för de hundar respektive uppfödare önskar testa.
Nedan följer de regler som gäller.

Anmälan av intresse:
Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 1:e november året innan uppfödaren önskar genomföra ett ”eget” MH.
Anmälan ska innehålla namn på kenneln och hur många hundar som avses testas.
OBS! vi tar emot högst 8 hundar vid varje tillfälle.

Betalning:
Uppfödaren betalar Lerums Bk för ett fullt MH, dvs för 8 hundar oavsett hur många som sedan anmäls till provet (för närvarande 700:- per ekipage, dvs 8×700:-= 5600:-) .
Betalning ska vara Lerums Bk tillhanda senast 2 månader före beräknat provdatum.

Det är uppfödarens ansvar att fylla de platser som står till förfogande vid det önskade provet.

Finns fler är en intresserad uppfödare kommer vi att lotta mellan de som anmält sig. Lottningen är slutgiltig och kan inte överklagas.