Rasutvecklingssektorn (RUS)

har till uppgift att i linje med Svenska Brukshundklubbens, SBKs, policy arbeta för en frisk och sund hundstam. Arbetet sker huvudsakligen i form av organiserade mentalbeskrivningar, MH (Mentalbeskrivning Hund).

Rasutvecklingssektorn ska
I samråd med styrelsen årligen föreslå datum för mentalbeskrivningar MH och ansöka om detta till SBK
Planera, bemanna och ansvara för genomförandet av MH
Underhålla och vid behov föreslå investeringar i klubbens MH-bana, till styrelsen
Arbeta för att det finns utbildade figuranter, testledare och beskrivare
Rapportera resultat av MH till berörda parter

Sammankallande i RUS 2022: Stig Wihdén