Tävlingsgrenar

Nedan följer en kort beskrivning av de tävlingsgrenar som genomförs inom Svenska Brukshundklubben.
Anmälning till tävlingar sker alltid via SBKTävling, klicka här för att komma dit =>

I BRUKSPROV prövas hunden i både lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark.
Lydnadsmomentet är obligatoriskt i bruksprov, alla ekipage måste genomföra det.
På den lägsta nivån, appellklass, genomför ekipaget grundläggande lydnadsmoment såsom att gå fot, gå före, inkallning, apportering, hopp och platsliggande. För varje klass ökar svårighetsgraden. Momenten sker både med och utan koppel. Efter appellklass kommer lägre klass, högre klass och elitklass.
Utöver lydnadsmomentet ska alla ekipage genomföra ett av fem specialmoment, som ingår i bruksprov. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav på hunden. Vill du träna och tävla i bruksprov har du lätt att hitta ett specialmoment som passar din hund extra bra.

I spår ska hunden följa en markbunden vittring av en människa. Spåren blir längre i de högre klasserna.

I sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Här ökas svårigheterna genom att det är fler figuranter och större sökområde i de högre klasserna.

I rapport ska hunden springa mellan två stationer så snabbt som möjligt. Det fordras att man är två personer som hunden känner och som den vill springa emellan.

I patrull ska hunden kunna spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett begränsat patrulleringsområde.

I skydd ska hunden kunna stoppa en flyende person eller ett kraftigt hot (angrepp) mot föraren och hindra en bevakad person att avvika.
För deltagande i skyddshundsgruppen samtliga klasser (lägre, högre och elit) krävs att hunden är av brukshundras*, de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för, och att hunden är minst 18 månader gammal. Det krävs också licens utfärdad av Brukshundklubben.

IPO-R är internationella regler för tävlingar inom räddningshundsport.
Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar. Alla hundar oavsett ras, även blandraser är välkomna att träna.

IPO NS (Nordic Style) skiljer sig från svenskbrukset genom att huvudmomenten för rapport-, spår- och sökhundar sker över två dagar. För skyddshundarna är planskyddet nedkortat och lydnadsprogrammet är betydligt kortare. Platsliggning sker i grupp utan skott, med dolda förare och under tre minuter.

IGP-prov – den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen.
För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH/VT (BH-prov) (Behörighetsprov). BH/VT-provet består av en lydnadsdel och en miljödel.
BSL (brukshundprov spår lydnad) – är en provform som använder samma klassindelning och består av samma spår och lydnad som i IGP (IPO).
IFH-1 och IFH-2 (FH 1 och FH 2). IFH-1 och IFH-2-är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.
IGP-FH – är en provform med ett spårprov som alltid arrangeras två dagar i rad.

I LYDNADSPROV ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund och att momenten utförs på ett precist sätt. Klasserna är startklass, samt klass 1, 2 och 3.

RALLYLYDNAD. Genom glädje, kommunikation och samarbete ska hund och förare ta sig igenom en rallylydnadsbana. Rally i namnet betyder inte att det ska gå fort utan att hunden ”kör” en bana enligt ”kartläsarens”, förarens, anvisningar. Anvisningarna finns på skyltar med ca 3–5 meters avstånd som både visar vägen och vad som ska genomföras. Det är från 12 och i den högsta klassen upp till 20 moment man utför. Banorna ser olika ut varje gång.

I nybörjarklassen är hunden kopplad hela tiden och man utför övningarna i vänsterhandling (hunden är på förarens vänstra sida), vilket gör detta till en bra gren att börja tävla i. I högre tävlingsklasser ska hunden vara okopplad genom hela banan samtidigt som det blir svårare och flera moment. Då ska även moment kunna genomföras på båda sidorna om föraren. Efter nybörjarklass kommer fortsättningsklass, avancerad klass och mästarklass. Det krävs inte samma precision i rallylydnad som i ”vanlig” lydnad.

AGILITY handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. Sporten visades första gången vid en stor hundutställning i England år 1978. I mitten av 1980-talen introducerades agility i Sverige, och sedan 1987 är det en officiell hundsport. Hundarna tävlar i fem storleksklasser samt hoppklass och agilityklass. Man startar i klass 1 och sedan 2 och 3.

Brukshundklubbens arbete med SPECIALSÖK som framtida provform utgår från att stödja nyttjande av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande verksamhet. Svenska Brukshundklubben arbetar med att i framtiden få specialsök godkänt som en officiell provform.

MENTALBESKRIVNING HUND (MH) är inte en tävlingsform, utan som ordet säger en beskrivning av hunden. Det genomförs endast en gång för varje hund och MH är obligatoriskt för de raser* som SBK har avelsansvaret för, för att dessa ska få tävla i bruksprov efter fyllda 18 månader.
Mentalbeskrivning hund beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.
Även andra raser är välkomna på MH men det är ofta svårt att få plats. För dessa övriga raser godkänns även BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) för att tävla i bruks. BPH arrangeras av SKK, olika Specialklubbar och på licens av några få privata aktörer.*BRUKSHUNDRASER de raser som Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för

Australian cattledog, Australian kelpie, Australian shepherd, Beauceron, Belgisk vallhund,, Berger picard, Bouvier des ardennes, Bouvier des flandres, Boxer, Briard, Chodský pes, Collie, Dobermann, Hollandse herdershond, Hovawart, Riesenschnauzer, Rottweiler,, Rysk svart terrier, Tysk schäferhund, Vit herdehund samt Vostotjnoevropejskaja ovtjarka.