Senaste information gällande SBK tävling

Tidplan idrifttagande
Nu finns ny information ute på SBK hemsida, läs mer här:
brukshundklubben.se/om-oss/nytt-sbk-tavling/
Håll framledes koll på denna
sida, för det är där allt nytt läggs!
Ingen behöver göra något mer än hålla reda på de datum som står
på hemsidan.

Allt som finns i gamla SBK Tävling vid midnatt den 19 februari kopieras
över till Nya SBK Tävling. Den 6 mars kopieras bara resultat och
tjänstgöring från tävlingar som genomförts i gamla SBK Tävling
till och med 5 mars. Både gamla och Nya SBK Tävling stängs vid båda
tillfällena.
Mellan den 22 februari — 6 mars, ska inga anmälningar ske i gamla
systemet – de anmälningarna kommer inte med till nya systemet.


Med vänlig hälsning
Camilla Hjort

Handläggare Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@nullbrukshundklubben.se

www.brukshundklubben.se