Från unghund till brukshund

Start söndag 7 april Tid: 14:30-17:00 Deltagare: 4
Vill du utbilda din hund i spår och lydnad med målet att tävla i appellklass, då erbjuder vi några unika utbildningsplatser i en liten grupp om 4st deltagare. Utbildningen pågår fram till midsommar och omfattar minst 30 utbildningstimmar.
Utöver de tillfällen som anges nedan, ingår träning på egen hand tillsammans med en av deltagarna.

Upplägg på utbildningen är enligt följande:
Söndag 7 april, tid: 14:30-17:30 Introduktion, teoretiska genomgångar och praktisk visning av spårarbete.
5 tillfällen teoretisk och praktisk utbildning i spårarbete. Dessa tillfällen genomförs i par om två.
Datum bestäms parvis. Ca 2-3 timmar/tillfälle.

7 tillfällen lydnadsutbildning. Ca 2-3 tim per tillfälle.
10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 22/5, 29/5, 12/6 Tid: 18:00-20:00 (tiden kan justeras till 18.30)
Avslutning onsdag 16 juni Tid: 14:00-17:30

Utöver kurstillfällena får du stöd och kostnadsfri rådgivning

Kursavgift: 3500 kr betalas efter att du antagits till utbildningen.
Förkunskaper: Hunden ska ha god allmänlydnad

Instruktör/coach Anne-Marie Folkesson

I ansökan skriver du:

Namn, mailadress, mobilnr. Medlemsnummer Lerums BK
Hundens ras, ålder.
Vilka tidigare kurser du gått Varför vill du gå denna utbildning

Maila din ansökan till info@nullamhund.se