Föreläsning om MH – Mentalbeskrivning hund med Reino Oscarsson.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har länge utvecklat tester för att få kunskap om hundars mentalitet och är en föregångare inom området. MH beskriver och dokumenterar beteenden som genom forskning visat sig vara starkt ärftliga. Resultaten från testerna både hjälper oss att förbättra vårt avelsarbete och forskningen att förstå hundars mentalitet bättre. 

Reino har arbetat professionellt med hundar i 35 år, bl.a. som dressyrchef på Försvarsmakten under många år. Han utbildar hundekipage som arbetar inom polisen och Försvarsmakten. Reino är aktiv inom Svenska Brukshundklubben som mentaltestdomare, mentalbeskrivare, mentallärare, domare i bruks m.m.

Välkommen till en intressant kväll om MH och dess betydelse för oss hundägare.

När: 10 november
Tid: 18:30 -20:30
Var: klubbstugan

Anmälan till : katarina.albuschus@nulltelia.com