Klubbträff 15/6 kl 19:00

Medlemsmötet är inställt den 15/6.
Istället bjuder Styrelsen in till samtal om verksamheten. Vad som är bra och vad som kan bli bättre. Tankar och idéer om hur vi bygger en modern Brukshundklubb där alla våra verksamhetsområden kan växa och utvecklas. Där alla medlemmar känner sig välkomna och kan utveckla sig och sin hund.
Vår klubb växer stadigt med nya medlemmar och mer verksamhet och frågan vart vi är på väg är ständigt aktuell.

Välkomna!