Lerums Brukshundklubb

Nyhetsbrev MAJ 2017

NYHETSBREV MAJ 2017
Hej alla medlemmar och andra intressenter.
Här kommer mitt andra nyhetsbrev. Det förra lästes av många vilket var väldigt
roligt.
Ja, nu är det vår även om vädret kanske säger något annat. Det är full aktivitet på och
omkring klubben.
Det känns som om alla har en framtidstro vad det gäller utvecklingen av klubben.
Sedan jag skrev senast har det hänt mycket. Det har tränats, tävlats och arbetats.
I april har vi arrangerat två spårtävlingar som avlöpt väl. Tänk på att till dessa
tävlingar behövs spårläggare och andra funktionärer. Att ställa upp som spårläggare
är både roligt och lärorikt.
I maj har vi arrangerat en skyddstävling med goda resultat och glatt humör.
En Rallytävling har genomförts. Nytt för i år var att vi hade tävling både för
nybörjare och fortsättningsklass. Allt gick väldigt bra och klubben fick beröm för ett
mycket bra arrangemang. Den nya hoppställningen uppmärksammades särskilt.
Lördagen 20:e Maj kommer vår inofficiella utställning att äga rum. Engagemanget är
ännu större i år. Över hundra hundar kommer att ställas ut i två ringar. Intresset för att
visa upp sig vid detta tillfälle är större än tidigare.
Det kommer att finnas olika aktörer med allt från försäljning, brodyr, kloklippning,
djurambulans mm. Lotterier, servering finns också. Fem gratis vaccinationer.
Passa på och titta upp till klubben under lördagen. Vädret verkar kunna visa sig från
sin bästa sida.
Det kommer också att vara en loppmarknad med ”överblivna” hundsaker. Passa på
och skänk om du har något liggande. Köp billigt alla intäkter går direkt till
klubbkassan.
Trivselgruppen har utökas med fler personer. Vi hoppas mycket på detta.
Inköpsrutiner har ändrats.
Arbetet med att få ordning på våra nycklar har genomförts. Det är nu i stort sett
avklarat och det kommer i fortsättning vara mycket bättre ordning och reda på
nycklarna.
Vi har i gåva fått en 9 mm revolver i gåva av Margareta Lindberg (rally). Den har
överlämnats till Lars.
Arbetsdag på klubben genomfördes den 13 maj. Nio deltagare. Varför?
Det blev mycket gjort trots få deltagare och lite duggregn.
Allt ris och skräp är borta. Grus kördes ut på vägen och även på blöthålan på övre
fältet.
Hängrännor och stuprör har rensats.
Agility-förrådet har renoverats. Det står nu stadigt och har också rensats ut från all
bråte. Det ska nu vara enklare att ta fram och bort hindren. Utrustning finns numera i
det stora förrådet med dubbeldörrar.
Vi har på klubben haft en vattenläcka i pumpbrunnen. Efter otaliga försök tror vi nu
att det är åtgärdat för lång tid framöver.
Vad som händer närmast på klubben utöver utställningen är följande:
3:e juni är det söktävling arrangerad. Elit, högre och lägre klass. Till denna behövas
det eventuellt fler figuranter som vill ligga eller sitta en dag i skogen och bli ”hittade”
av en hund. Hör av er om intresse finns.
Under juni har vi pröva på kurser. Det blir tre onsdagskvällar. Den 7 – 14 – 21.
det blir allmänlydnad, rally, nosework, uppletande av föremål, agility och valp.
Kanske något mer om förfrågningar och intresse framkommer.
Vad gäller tävlingsekipagen från klubben är de mycket aktiva. Att tävla och få visa
upp hundarnas kunskaper efter den långa vinterträningen är alltid roligt och
inspirerande.
Det blir ju också ett kvitto på vad jag lyckats med. Fortsätt så och ha din klubbtröja
på.
Resultaten är som alltid skiftande allt från det totala fiaskot till SM representation.
Det finns alltid någon förebild inom klubben.
För övrigt tycker jag att vi är en mycket aktiv klubb där det sker mycket och alla
hjälps åt. Det är en stor verksamhet vi bedriver och det behövs alltid en hjälpande
hand både till hundarna och människorna.
Klubben blir vad DU gör den till. Lycka till med din/dina hundar.
Nästa styrelsemöte är den 24 maj kl 18.00.
Stig Olsson/ordf.


« Tillbaka