Lerums Brukshundklubb

Medlemsmöte 22 september 19:00

Dagordning
1.Mötets öppnande
2.Val av två protokolljusterare
3.Mötets utlysande
4.Val av ordförande att leda mötet
5.Val av sekreterare
6.Fastställande av dagordningen
7.Information från styrelsen
•Ska Lerums brukshundklubb bli en utvecklingsklubb?
http://www.brukshundklubben.se/utvecklingsprojektet/
•SM Bruks och IPO
•Städdag 1 oktober
•Klubbmästerskap
•Skottider
8. Övriga frågor
9. Kort summering och mötets avslutande


« Tillbaka