Lerums Brukshundklubb

Medlemsmöte 2021-09-09, digitalt,

Styrelsen bjuder in till medlemsmöte torsdag den 9/9 2021 kl. 19:00.
Mötet kommer ske digitalt via Zoom.
Anmäl dig via mail innan mötet så kan vi skicka länken till dig.
Anmälan till mötet görs till sekreterare[@]lerumsbk.se

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av ordförande
§3 Val av sekreterare
§4 Val av justeringspersoner samt rösträknare
§5 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
§6 Godkännande av dagordning
§7 Styrelsen informerar
● Ekonomisk rapport
● Engagemang i klubben
● SM-ekipage
§8 Inkomna skrivelser
● Inga inkomna skrivelser
§9 Övriga frågor för beslut
● Långsiktigt hyreskontrakt med boxerklubben
§10 Övriga frågor utan beslut
● Löptiksplan - Karin och Sune
● Spegel - Katarina
§11 Beslut
§12 Nästa möte
§13 Mötets avslutande


« Tillbaka