Lerums Brukshundklubb

Medlemsmöte 16 maj 2019

Kallelse till medlemsmöte torsdag 16 maj kl 19:30!
Dagordning finns nu längre ner i meddelandet
Har du någonting du vill ta upp på mötet, maila gärna styrelsen@lerumsbk.se

Medlemsmöte 16 maj 2019
kl 19.00 i klubbstugan
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Mötet behörigen utlyst
3. Val av justeringsmän
4. Val av ordförande vid mötet
5. Val av sekreterare
6. Fastställande av dagordning
7. Traineeprogram Styrelsen
8. Läger Maria Nordh
9. Övriga frågor
10. Mötet avslutas


« Tillbaka