Lerums Brukshundklubb

Information från utskottet för avel och hälsa​.

Information från utskottet för avel och hälsa. I den mycket speciella situation som vi befinner oss i nu så är det mycket som inte är sig likt, och förutsättningarna ändras från dag till dag. Brukshundklubben lägger löpande ut information på hemsidan, och i början av april lades nya riktlinjer ut gällande olika arrangemang. Utskottet för avel och hälsa önskar i och med informationen nedan göra några förtydliganden.

Med anledning av att många mentaltester (MT) nu ställs in är det många hundar som kommer att hinna fylla 4 år innan de kan starta på MT.
Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har ansökt hos SKK om en generell åldersdispens för MT, vilket SKK har beviljat för 2020. Utskottet har vid ett extra möte beslutat hur denna generella dispens ska administreras på ett så smidigt sätt som möjligt. Följande gäller: - Åldersdispensen gäller för de hundar som fyller 4 år från 2020-03-01 och under resten av 2020. - Hundägarna behöver inte ansöka om åldersdispens hos utskottet för avel och hälsa utan arrangörerna kommer att ha rätt att ta med de aktuella hundarna på MT under 2020. - Hundar äldre är 4 år får alltså delta om förutsättningarna ovan är uppfyllda, men i övrigt ska prioriteringsordningen enligt reglerna gälla. - Ni som får denna information som distrikt, vänligen vidarebefordra till de av era klubbar som arrangerar MT. - Information om rutinerna kommer även att publiceras på hemsidan.

Enligt de publicerade riktlinjerna på Brukshundklubbens hemsida den 1 april 2020 kan de arrangörer som så önskar arrangera MH och MT. Detta under förutsättning att riktlinjerna gällande minimering av smittspridningen följs. Utskottet för avel och hälsa kompletterar nu med följande rekommendationer för att ytterligare minimera smittspridningen:
- Figuranten ska själv ska ta av sig huvan. - Varje figurant bör ha en personlig huva, så att inte flera figuranter använder samma. - Vidare rekommenderas att både testledaren och föraren använder handskar vid lekföremålen. - I alla möten med människor i MH och MT ska man stanna på 2 m avstånd. Förutom att arrangera MH och MT vill utskottet för avel och hälsa även tipsa om att det går bra att arrangera exteriörbeskrivningar.

SKK har även medgett generell dispens från kraven i grundregler och registreringsregler om att hundar före parning ska ha inkomna resultat från t.ex. HD, ED och ögonlysning samt krav på känd mental status. Dispensen gäller i dagsläget till den 31 maj, men kan komma att förlängas. Med dispensen kommer valparna att registreras, men för få ut fullständigt registreringsbevis måste de resultat som krävs enligt regelverken komma in till SKK snarast möjligt.

Utskottet vill med anledning av detta gå ut med ett förtydligande riktat till framförallt rasklubbarna om att registreringskraven måste uppfyllas även med riktlinjerna om generell dispens under perioden.

SKK:s hemsida: https://www.skk.se/sv/ SBK:s löpande information med åtgärder med anledning av Coronapandemin: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ SBK:s riktlinjer från 2020-04-01: https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/Corona/2... Vänliga hälsningar, Eu Agneta Olsson Handläggare Utskottet för avel och hälsa Svenska Brukshundklubben


« Tillbaka