Lerums Brukshundklubb

Aktiviteter

Öppen träning/

Tisdagar (ej skott) och Torsdagar (med skott)18-22

Funktionärslista nu uppsatt i klubbstugan!

18:00 Samling för planering, vad man vill ha hjälp med/ kan hjälpa andra med

18:30 Plats (med skott på torsdagar)

Budföring (med skott på torsdagar)

18:00-21:00 Träning/fika

Kan vara skott på två planer samtidigt med både 6 och 9 mm.

Sätt gärna upp dig på en vecka för att hjälpa till, ju fler vi är ju mindre blir det för varje person, gärna 2-3 personer/vecka 2 planvärdar och en cafeansvarig.

Planvärd är du behjälplig med att t.ex. skjuta vid platsliggning/budföring eller hjälper till med kommenderingar på plan.

Caféansvarig ansvarar för att det finns kaffe, vill man så kan man baka en kaka till fikat men det är absolut inget krav

 

 

Skottider på Lerums Brukshundklubb (from 160922)

Inom de olika bruksdisciplinerna förekommer skott med pistol, 9 mm respektive 6mm. För att erbjuda träningstillfällen gäller följande för skotträning

  • Torsdagar 18:30 – 22:00

Fri skotträning, både 9 mm och 6 mm
Ansvarig planvärd ansvarar för vapen och hörselkåpor, tillser att de blir rengjorda efter användning etc.
Kod till vapenskåpnyckel erhålles av vapenansvarig eller kontaktpersoner.
Koden måste slås in även för att sätta dit locket.

  • Lördagar 11:00-14:00

Fri skotträning, 9 mm och 6 mm​

Lerums BK vapenansvarig:     Mikael Nordh

Kontaktpersoner:                    Helene Christiansen Tel: 0702444224

                                             Kenneth Persson Tel: 0705911557

För övriga tider gäller att vi undviker skott. Tisdagar är helt skottfria!
Undantag från ovanstående är de tillfällen då kurser pågår. Skotträning kan då endast ske efter godkännande från kursledaren för respektive kurs.
Vapnen får aldrig lämna klubben annat än under tävling där det förekommer skott på annan plats.

 

 

 


Lunchträff på klubben

Varje fredag mellan klockan 12 och 13 träffas de som kan och vill på klubben och pratar hund.
Har du någon fråga eller något som du tycker är ett bekymmer med din hund så kan vi  försöka lösa det.

Välkommen!