Lerums Brukshundklubb

Dagordning 30 maj 2017

Dagordning medlemsmöte 30 maj 2017

1. Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet
2. Mötets stadgeenliga utlysande.
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av justeringspersoner
7. Fastställande av dagordning
8. Sammanfattning av året hittills info. S.O.
9. Ekonomisk redovisning info. M.N
10. Mynt – inlösen info. M.N.
11. Swishkonto för LBK info. M.N
12. Hedersmedlemskap BESLUT
13. Utställning i september åsikter
14. Ersättning/belöning till funktionärer åsikter
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutas
Ordföranden


« Tillbaka