Lerums Brukshundklubb

Klubbmästerskap

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Lerums Brukshundklubb och går iår (2016) av stapeln lördagen 3 september!

Momenten är hämtade från bruks, lydnad, agility, IPO och rallylydnad. Svårigheterna är valda utifrån att alla med en hund som är väl genomarbetad och har god allmänlydnad skall kunna klara momenten, åtminstone mer eller mindre bra. Därför har några moment också modifierats något. Ur tävlingssynpunkt finns också något moment som trots allt har lite högre svårighetsgrad.

För bedömning gäller de regler som generellt finns angivna i regler för bruksprov, lydnad o.s.v. För avvikelser i momenten gäller de bedömningar som anpassats inför vårt eget KM, i samråd med företrädarna för de olika grenarna.

Vid officiella prov skall den tävlande kunna reglerna. Vid detta KM är det tillåtet att fråga tävlingsledaren, om det finns osäkerhet hur momentet skall utföras.

Momenten kompletteras med några frågor (en form av poängpromenad) som avser hundkunskap, se moment 9.

Moment som ingår i tävlingen

1. Platsliggning

Utföres i kopplets längd där förarna på tävlingsledarens kommando ställer upp framför hunden. Kopplet får inte var sträckt utan skall delvis vila på marken. I övrigt enligt Lydnadsklass I, platsliggning. Ingen begränsning på antalet deltagare i momentet.

Koefficient: 3

2. Linförighet

Enligt IPO, där hunden förs inom en grupp av fyra personer. Startar på tävlingsledarens kommande ca 2 meter från gruppen. På start går den tävlande med sin hund in i gruppen.

Passerandet genom gruppen, med personer som rör sig runt i en fyrkant, skall visas i linförighet. Hundföraren skall då med sin hund gå runt en person åt höger och runt en person åt vänster (t.ex. i form av en åtta) och därefter göra en halt mitt i gruppen. Efter halten lämnas gruppen och avslutas med halt ca två meter utanför gruppen. Hunden får efter lämnandet av gruppen bara berömmas i den avslutande grundpositionen (efter halten).

Koefficient: 3

3. Platsläggande

Enligt lydnadsmomenten i lägre klass.

Koefficient: 3

4. Inkallning med ställande

Se reglerna för lydnadsklass 3.

Koefficient: 3

5. Hopp över hinder

Se reglerna för lydnadsklass I.

Koefficient: 3

6. Fjärrdirigering

(sitt – ligg) Se reglerna enligt lydnkl. II.

Koefficient: 3

7. Agility

Tunneln (tre meter), långhopp samt A-hindret. Föraren inväntar på valfri plats tävlingsledarens startsignal. Startar med tunneln och avslutar med A-hindret. Ingen tidtagning.

Hunden skall själv gå in i och igenom tunneln.

Vid långhoppet skall hunden hoppa rakt över hela hindret, mellan hörnpinnarna, utan att riva.

Vid A-hindret skall hunden själv klättra upp på uppfarten och klättra hela vägen ner. Skall vidröra kontaktfälten i respektive ände med minst del av en tass.

Bedömning görs utifrån hundens förmåga att ta sig igenom de olika hindren i banan samt i vilken omfattning den behöver stöd för att klara genomförandet. Missas ett av hindren är betyget högst 7.

Koefficient: 3

8. Rallylydnad

Snurr under gång, från föraren (övning 215) och dubbel slalom (övning 122). Hunden framförs kopplad samt utför momenten i en följd utan avbrott emellan och enligt tävlingsledarens anvisningar.

Snurr under gång: Hunden skall under ekipagets gång (linförighet) på förarens uppmaning snurra ett varv från föraren och därefter återgå till förarens vänstra sida.

Dubbelslalom: fem koner är utplacerade på rad med 2 meters lucka. Start till höger om första konen. Därefter går ekipaget slalom mellan konerna, rundar sista konen och slalom tillbaks. Momentet är slut då halt görs efter sista konen passerats. Momentet utföres under linförighet.

Bedömning av de båda momenten (ett betyg) sker utifrån den följsamhet och uppmärksamhet som hunden visar under momenten samt i vilken omfattning föraren behöver ge hunden stöd eller hjälp.

Koefficient: 3

9. Poängpromenad

När momenten 1-8 är klara anvisas föraren av tävlingsledaren till en markerad ”stig” och skall där svara på fyra frågor som finns anslagna utefter stigen.

De fyra frågorna är hämtade från gemensamma bestämmelser vad gäller SBKs tävlingsverksamhet eller juridisk hundkunskap – då blir detta ”moment” en komplettering eftersom det innehåller frågor som alla inom SBK ”bör kunna” - det är ju ”hundmästerskap”. Vid stigens slut skall svaren skyndsamt överlämnas till funktionär.

”Koefficient” är 10 poäng per rätt svar.

När samtliga tävlande genomfört sina moment får även besökarna gå på ”stigen” och svara på frågorna. Skillnaden mot de tävlande är att då bör ytterligare ett par frågor ha placerats ut, varav någon är s.k. kuggfråga.

Kommentar

Med reservation för att mindre korrigeringar i utförande eller bedömning kan komma att  göras i de olika momenten, om sådant behov finns. Avsikten är i så fall att det ska bli så korrekt och rättvist som möjligt