Lerums Brukshundklubb

Mentalbeskrivning Hund

Mentalbeskrivning Hund (MH) används för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras, MH används även som ett underlag i avelsarbetet. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.

Hur går ett MH till?
Ett MH består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera.

Krav på hunden för att få delta:

  • Minst tolv månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden  LÄNK

Läs mer:
Mer information hos Svenska Brukshundklubben finns på denna  LÄNK

Skapa konto på SBK Tävling & instruktion för anmälan till MH
LÄNK

Planerade tillfällen och anmälan:
Under 2019 har vi planerat att genomföra MH på följande datum: 24/3, 28/4, 12/5, 16/6, 15/9 samt 13/10.
Söndagen den 13/10 är det ett uppfödar-MH och inga öviga deltagare kan vara med.

Anmälan till MH görs via SBK Tävling, använd denna LÄNK

Allmän information om våra MH samt vägbeskrivning:
LÄNK

Funderingar?
Har du några frågor angående MH kontakta Mikael Nord på telefon 0706-664415 eller e-post nord@mikaelnord.se