Lerums Brukshundklubb

Mentalbeskrivning Hund

Mentalbeskrivning Hund (MH) används för att beskriva egenskaperna hos en enskild hund av brukshundsras, MH används även som ett underlag i avelsarbetet. Huvudman för MH är Svenska Brukshundklubben och beskrivningen är framtagen för brukshundar.

Hur går ett MH till?
Ett MH består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas i en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet med mera.

Krav på hunden för att få delta:

  • Minst tolv månader gammal
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • ID-märkt
  • Vaccinerad enligt gällande regler
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden  LÄNK

Läs mer:
Mer information hos Svenska Brukshundklubben finns på denna  LÄNK

Skapa konto på SBK Tävling & instruktion för anmälan till MH
LÄNK

Planerade tillfällen och anmälan:
28-29 mars är det en testledarutbildning på klubben. Bana och stuga kommer användas.
26 april (inställt)

24 maj
20 september
18 oktober

Anmälan till MH görs via SBK Tävling, använd denna LÄNK

Allmän information om våra MH samt vägbeskrivning:
LÄNK