Lerums Brukshundklubb

Nyheter

Arbetsdagen 1 april

Fler foton i galleriet

Kurser

Lydnadskursen är nu full.
Kortkursen Koncentration, kontakt och inkallning är full.
Allmänlydnadskursen är full.

Träningstävlingar

Lerums brukshundsklubb inbjuder till Träningstävling i Lydnad under våren.

Grattis Anita och Cilla

Anita Skoglund och Cilla debuterade i rallylydnadens nybörjarklass 6 november på SBKs Göteborgsavdelning. Cilla fick sitt första kvalificerande resultat med 78 poäng.

Utställning 2017

Nu har utställningsgruppen startat sitt arbete med nästa års utställning. Mer information kommer löpande.....

Utvecklingsklubbsarbetet

Ett led i arbetet att som utvecklingsklubb, så kommer alla medlemmar att få en webbenkät att fylla i. Den kommer på mail.

Utvecklingsklubb

Det bestämdes på vårt senaste medlemsmöte att vi skulle gå med i SBK's projekt och bli en utvecklingsklubb. Arbetet med att utveckla klubben har startat i en rasande fart.

Grattis Kicki Och Ike

2016-04-23 Lydnadsklass 2, 1:a pris 175p
2016-09-04 Lägre spår, GK uppfl till högre, 478p

Grattis till uppflyttning från lägre spår till högre spår

Grattis till Malou Åhman och Q-la, Malou Jacobsson och Åptic samt Git Jering och Primo.

Medlemsmöte 22 september 19:00

Dagordning
1.Mötets öppnande
2.Val av två protokolljusterare
3.Mötets utlysande
4.Val av ordförande att leda mötet
5.Val av sekreterare